Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

Ilosemysenses
Ilosemysenses
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Ilosemysenses
#AutobusNaEwę
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
Ilosemysenses
6171 8ca4
Reposted fromallsports allsports viapl pl
Ilosemysenses
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Ilosemysenses
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelegie elegie

June 29 2015

Ilosemysenses
4925 5bb8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook

June 28 2015

Ilosemysenses
Ilosemysenses
Ilosemysenses
8915 8a55
Ilosemysenses
Ilosemysenses
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
8873 63f9

June 15 2015

Ilosemysenses

June 07 2015

Ilosemysenses
0973 0127 500
no troszkę.

June 04 2015

Ilosemysenses
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.

May 31 2015

Ilosemysenses
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Nie wiem kiedy ją wybrałem, wtedy, gdy na nią pierwszy raz popatrzyłem czy kiedy pierwszy raz się dotknęliśmy, a może wtedy, gdy pierwszy raz wyznaliśmy sobie miłość. Gdzie jest moment, który określa moje wybory?
— Robert Rient ‘Chodziło o miłość’ (via polskie-zdania)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— Ignacy Karpowicz ‘Ości’ (via polskie-zdania)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Ilosemysenses
7234 54d2
Reposted fromtelewizja telewizja viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...