Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

Chciałabym, żeby ktoś mnie teraz mocno do siebie przytulił. I nie puszczał do rana..
Chce czuć sie bezpieczna i kochana.
— do K.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

May 29 2015

Ilosemysenses
0724 fcb8 500
Reposted fromfiffey fiffey vialexxie lexxie
Ilosemysenses
2742 86e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
3957 6fc0 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
Ilosemysenses
Untitled
Ilosemysenses
8044 1c95 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaunmadebeds unmadebeds
Ilosemysenses
6488 94b9
Reposted fromtosiaa tosiaa viaunmadebeds unmadebeds
Ilosemysenses
Kiedy sobie uświadomisz, że niczego ci nie brakuje, cały świat będzie należał do ciebie
— Lao - Tse
Reposted frominpassing inpassing viaunmadebeds unmadebeds
Ilosemysenses
Reposted fromweightless weightless viasann sann
Ilosemysenses
Wszyscy strasznie spinamy się , aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć że jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Ilosemysenses
Ilosemysenses
3603 bee6 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadaaaaaamn daaaaaamn
Ilosemysenses
2294 69dc
Reposted fromadzix69 adzix69 vialexxie lexxie
Ilosemysenses
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viaOkruszek1988 Okruszek1988
Ilosemysenses
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viapiglet piglet
Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne, kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich.
— Olga Tokarczuk ‘Księgi Jakubowe’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie

May 19 2015

Ilosemysenses
8635 cb82
w czasie studiów w USA Duda był statystą w serialu Beverly Hills 90210.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

May 09 2015

Ilosemysenses
0533 2749
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
2919 3322 500
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl